Het definitief laatste nummer van Maurik Rond is uit!

De online versie is te bekijken via pagina Digitaal.


Maurik Rond mei 2021


De cirkel is rond!

Het klinkt wat tegenstrijdig want aan een cirkel komt nooit een eind, maar aan Maurik Rond dan toch…

Afgelopen maart 10 jaar geleden liep ik (Danielle) binnen bij een informatieavond in het gemeentehuis. Thema's als communicatie en leefbaarheid stonden centraal en vonden een vervolg in diverse werkgroepen. Het was in een van die werkgroepen dat Else en ik elkaar ontmoetten en de kiem voor Maurik Rond werd gelegd. Het leek een goed idee om de lijnen korter te maken tussen gemeente, inwoners, verenigingen en ondernemers door middel van een huis-aan-huisblad. Na 9 maanden vooronderzoek waarin we keken naar waar behoefte aan was en ook of het idee bestaansrecht had, zag Maurik Rond het levenslicht! Er kwam een website en een facebookpagina en we ontmoetten veel mensen die een steentje wilden bijdragen. Maurik Rond is altijd met veel plezier in elkaar gezet en financieel mogelijk gemaakt dankzij de adverteerders en sponsoren waarmee ons bestuurslid Conny de contacten onderhield. Onze redactieleden, oud en nieuw, hebben zich al deze tijd ingezet om ieder op zijn of haar eigen manier het beste resultaat te bereiken. Als vrijwilligers en doorgaans zonder professionele journalistieke achtergrond of dtp-ervaring werden we ondergedompeld in de wereld van interviewen, opmaken, fotograferen, drukken, verspreiding, redactievergaderingen, en het organiseren van infomarkten, bijeenkomsten en vrijwilligersdagen, want Maurik Rond groeide. Wat kwam er veel bij kijken en wat hebben we veel leuke mensen leren kennen en wat hebben veel mensen elkaar leren kennen door Maurik Rond. Nu, een decennium later, kijken we trots terug op een leuke, inspirerende en, als je dat zo onbescheiden kunt zeggen, succesvolle tijd. Daarom iedereen die heeft meegewerkt en meegedacht, en geloof ons dat het er te veel zijn om op te noemen, hiervoor ontzettend bedankt! Het is dan ook met enige weemoed dat we laten weten dat Maurik Rond stopt. Door corona konden we elkaar niet meer ontmoeten, evenementen verdwenen en adverteerders maakten andere keuzes. Ook het team van redactieleden en vaste schrijvers is kleiner geworden en met elkaar hebben we besloten dat het tijd is om na 10 mooie jaren afscheid te nemen van Maurik Rond. Een laatste keer maken we nog een prachtige editie en een laatste keer gaat Link (drukwerk en reclame uitingen) ruim 3000 exemplaren drukken en een laatste keer zullen ze worden verspreid in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk. Een lokale ‘glossy’ die desalniettemin gewoon altijd aan de keukentafel tot stand kwam.
Nogmaals iedereen oneindig bedankt en een mooie zomer gewenst,

Bestuur en redactie van Maurik Rond

Danielle van den Berg, Conny Schadee,
Else Schipper, Marie- Hélène Greive, Lara van Gelderen, Corrie Blommaert, Divina Wiegers, Michiel Hurkmans en Arturo de Jager

 
redactie Maurik Rond

Op de foto een deel van de redactie, v.l.n.r.: Anny Hamster, Corrie Blommaert, Else Schipper,
Marie-Hélène Greive, Conny Schadee, José Assink; en Daniëlle van den Berg.